YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:

  • A. gam
  • B. kg
  • C. g/cm3
  • D. đvC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đvC là viết tắt của Đơn vị cacbon

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON