YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:

  • A. gam
  • B. kg
  • C. g/cm3
  • D. đvC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đvC là viết tắt của Đơn vị cacbon

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON