YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  So sánh nguyên tử (Magie) Mg với nguyên tử (Cacbon) C, ta thấy:

  • A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần
  • B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần
  • C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần
  • D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  0,5 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tử khối của Mg là 24

  Phân tử khối của C là 12

  Lập tỉ lệ \(\frac{{PTK(Mg)}}{{PTK(C)}} = \frac{{24}}{{12}} = 2\)

  Như vậy Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF