YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  So sánh nguyên tử (Magie) Mg với nguyên tử (Cacbon) C, ta thấy:

  • A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần
  • B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần
  • C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần
  • D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  0,5 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tử khối của Mg là 24

  Phân tử khối của C là 12

  Lập tỉ lệ \(\frac{{PTK(Mg)}}{{PTK(C)}} = \frac{{24}}{{12}} = 2\)

  Như vậy Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON