YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử khối là gì?

  • A. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • B. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • C. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tố đó.
  • D. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng một nguyên tử nguyên tố đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON