YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố hóa học là gì?

  • A. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân
  • B. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt electron trong hạt nhân
  • C. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt notron trong hạt nhân
  • D. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số khối trong hạt nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115881

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON