YOMEDIA
NONE

Hoá học 8 Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi


Khí oxi rất có vai trò trong đời sống hàng ngày cho con người và sinh vật khác. Như vậy oxi có ứng dụng gì? Sự oxi hóa như thế nào? Thế nào phản ứng hóa hợp? Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự oxi hóa

 • Là sự tác dụng  của oxi với 1 chất.
 • Ví dụ: Fe2O3

1.2. Phản ứng hóa hợp

1.2.1. Ví dụ

Em hãy ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng sau đây:

Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
4P + O2 → 2P2O5 2 1
3Fe + 2O2 → Fe3O4 2 1
CaO + H2O → Ca(OH)2 2 1

⇒ Những phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp. 

(Sự oxy hóa là sự nhường electron)

1.2.2. Định nghĩa

 • Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

 • Các phản ứng trên xảy ra khi ở nhiệt độ cao.

1.3. Ứng dụng của Oxi

Khí oxi cần cho:

 • Sự hô hấp của người và động vật.
 • Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Ứng dụng của oxi

Hình 1: Ứng dụng của oxi

1.4. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Hình 2: Sơ đồ tư duy bài Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài tập minh họa

Bài 1:

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? vì sao ?

a. 2Al   +  3Cl2 → 2AlCl3

b. 2FeO  + C → 2Fe  + CO2

c. P2O5  + 3 H2O → 2H3PO4

d. CaCO3  →  CaO  + CO2

e. 4N  +  5O2  → 2N2O5                                

g. 4Al  +  3O2 →  2Al2O3

Hướng dẫn:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

Các phản ứng  hóa hợp là:  a, c, e, g.

3. Luyện tập Bài 25 Hóa học 8

Sau bài học cần nắm:

 • Oxi có ứng dụng gì?
 • Sự oxi hóa như thế nào?
 • Thế nào phản ứng hóa hợp?

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 25 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

  • A. Sự tác dụng của đơn chất với oxi
  • B. Sự tác dụng của hợp chất với oxi
  • C. Sự tác dụng của một chất với oxi
  • D. Sự tác dụng của nhiều chất với nhau
  • A. Hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • B. Một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • C. Nhiều chất được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu
  • D. Một chất được tạo thành từ một chất ban đầu
  • A. Sự hô hấp
  • B. Sự đốt nhiên liệu
  • C. Dập tắt các đám cháy
  • D. Cả A và B

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 8 Bài 25.

Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 8

Bài tập 2 trang 87 SGK Hóa học 8

Bài tập 3 trang 87 SGK Hóa học 8

Bài tập 4 trang 87 SGK Hóa học 8

Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 8

Bài tập 25.1 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.2 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.3 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.4 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.5 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.6 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.7 trang 35 SBT Hóa học 8

4. Hỏi đáp về Bài 25 Chương 4 Hóa học 8

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF