ADMICRO

Hỏi đáp về Anken - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 29 Anken các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (227 câu):

VIDEO
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  hai anken A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 13,44 lít hỗn hợp trên qua một bình đựng dung dịch brom dư thấy bình tăng 28 gam. XĐ: CTPT của hai anken?

  17/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nhat nheo Cách đây 3 năm

  Cho 3 hidrocacbon A B C thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp nhau. Xác định công thức phân tử của chúng, biết rằng ptk của C lớn hơn A hai lần và A B C đều lm mất màu dd Brom

  06/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 3 năm

  Dẫ từ từ 4.48 lít khí etilen và propen(đktc) vào dd Br2 dư thấy có 80g Br2 phản ứng. tính thể tích mỗi khí ban đầu

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 3 năm

  Giải giúp em 3 bài này ạ

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các kim loại gồm Mg, Fe, Zn, Ca (Fe chiếm 36,05% vể khối lượng) trong dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít H2 (đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp các kim loại này vào dung dịch HNO3 đặc nguội dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị gần đúng của m là:

  A. 23,3 B. 15,53 C. 31,06 D.27,2

  Bài 2: Hỗn hợp X chứa 2 amin no mạch hở đơn chức (đồng đẳng liên tiếp tỷ lệ mol 4:1), một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol X cần dùng vừa đủ 0,88 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 20,68 gam CO2 và 0,05 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất là:

  A. 22,6% B. 25,0%

  C. 24,2% D. 18,8%

  Bài 3: X là tripeptit, Y là tetrapeptit và Z là hợp chất có CTPT là C4H9NO4 (đều mạch hở). Cho 0,19 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,56 mol NaOH vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,08 mol ancol đơn chức, dung dịch T chứa 3 mol muối trong đó có muối của Ala và muối của một axit hữu cơ no đơn chức mạch hở với tổng khối lượng là 54,1 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

  A. 23,04% B. 21,72%

  C. 28,07% D. 25,72%

  Em cảm ơn nhiều ạ!!!!

  06/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 3 năm

  Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 l hỗn hợp khí etilen và propile thu đc 8,96 l khí CO2 và m gam nc

  a, tính % thể tích mỗi khí hỗn hợp ban đầu

  b, tính giá trị m

  Câu 2. Viết CTPT các anken có tên gọi sau :

  a, butilen, 2-metylbut-2-en, pent-1-en, 2,3-dimetylpent-2-en

  b, propile, hex-1-en, etilen , 2-metylpent-1-en , iso-butilen

  Câu3. Gọi tên các anken sau theo danh pháp thay thế:

  a, CH2=CH-CH2-CH3, CH2=C(CH3)-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH2-CH3

  b, CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2-CH3, CH2=CH-CH3 , CH2=CH2

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 3 năm

  Một hidrocacbon X khi đốt cháy ta thu đc số mol CO2 = 2 lần số mol H2O . Biết 1mol X có thể tác dụng tối đa vs 4mol H2 ( có Ni , t ) và 1 mol X tối đa với 1 lít dd Br2 1M . X là ?

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 3 năm

  trong một bình kín chứa( etylen và H2) qua nhiệt độ được hỗn hợp B. d hỗn hợp trước và B với H2 lần lượt là 7,5 và 9. tính % V mỗi khí trước và sau phản ứng

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 3 năm

  1)Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất hữu cơ X cần 6,72lít O2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. Nếu cho 2,8 g X nói trên vào dung dịch Br2 dư thì được 9,2 g sản phẩm cộng. Tìm công thức phân tử của hợp chất

  06/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 3 năm

  Hỗn hợp khí X gồm H2 và 1 anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tỉ khối của X so với H2 =9,1 . Đun nóng X có xúc tác Ni , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom ; tỉ khối của Y so với H2 = 13 . Công thức cấu tạo anken ?

  2; Cho hỗn hợp X gồm anken và hidro có tỉ khối so với heli = 13 . Công thức cấu tạo của anken ?

  3; Cho hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He = 3,75 . Dẫn X qua Ni nung nóng , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối sp với He = 5 . Hiệu suất của phản ứng hidro hoá ?

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 3 năm

  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 bình đựng 3 khí phân biệt. Metan,etilen,cacbonnic.

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 3 năm

  Đun nóng hh A gồm 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2 (Ni,t°) thu được hh B . Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2l đ Brom 0,075M. Tính hiệu suất PƯ giữa etilen và H2

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 3 năm

  Đốt cháy 16,8 lít khí Etilen, thu toàn bộ sản phẩm cho đi qua dung dịch Ba(OH)2 25% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn .

  a. Tính thể tích khí Oxi đã tham gia phản ứng ?

  b. Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 25% cần phải dùng để pư hết với lượng CO2 ở trên ? ( Các khí đo ở ĐKTC)

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 3 năm

  đốt cháy 2,24(l) khí etilen thu được khí cacbonic và hơi nước

  a viết phương trình hóa học xảy ra

  b tính thể tích oxi cần dùng

  c tính thể tích cacnonic thu được

  ( cho: C = 12, O = 16, H = 1. thể tích các khí đều được đo ở ĐKTC )

  08/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 3 năm

  cho 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm 2 anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng (ở đktc) lội qua bình đựng dd brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng thêm 17,92 gam.

  a. Viết CTCT và gọi tên các anken, biết hỗn hợp X tác dụng với HCl cho tối đa 3 sản phẩm.

  b. xác định thành phần % khối lượng của 2 anken trong hỗn hợp ban đầu.

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 3 năm

  Một hỗn hợp X gồm ankan A nà một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở đktc .

  Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích Y còn lại bằng nửa thể tích X , còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. CTPT A , B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là ?

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 3 năm

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp cần số mol O2 gấp 5,28 lần số mol hỗn hợp X thu được 38,72 gam khí CO2.

  a. Tìm CTPT của 2 anken

  b. Tính % theo số mol mỗi anken trong hỗn hợp X

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 3 năm

  1. 4,8g anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch brom thu được 24,4g sản phẩm cộng. tìm ctpt
  2. hỗn hợp X gồm 2 anken A và B tỉ khối hơi của X đối với H2 là 19,6. Trong X số mol B chiếm 40% số mol hỗn hợp X. Xác định ctpt và ctct của X
  4. hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Đem 22,4 lít hỗn hợp A lội qua dung dịch brom dư thì thấy có 11,2 lít khí thoát ra và khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng lên 28g. Đốt chyas hoàn toàn khí thoát ra rồi dẫn qua dung dịch NaOH thu được 106g Na2CO3 và 84g NaHCO3. Thể tích các khí ở đktc. Xác định ctpt của 2 hidrocacbon

  mọi người giải chi tiết giúp mình nhé. Thanks

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 3 năm

  Số gam O2 cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 2.8g một anken là?

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 3 năm

  viết phương trình phản ứng xảy ra:

  a) 2_metylpropen + HBr

  b) trùng hợp propilen

  c) Buta_1,3_d9ien + HBr

  d) isopren + Br2 dư

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 3 năm

  Câu 1:Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối hơi so với hiddro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X(đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 va H2O??

  Câu 2:Thổi 0,25 khí etilen qua 125 ml dung dịch KMNO4 1M trong môi trường trung tính (hiệu suất 100%) khối lượng etylen glicol thu được băng bao nhiêu???

  Câu 3: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là:

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 3 năm

  1.Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp A(dktc) gồm 2 olephin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng NaOH, độ tăng khối lượng bình 2 lớn hơn bình 1 là 39g. Tìm CTPT các chất trong A và % thể tích.

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 3 năm

  đốt cháy 2,24 đktc anken A rồi dẫn toàn bộ sp vào bình đựng ca(oh)2 dư thấy xuất hiện 40g kết tủa

  a, tìm công thức phân tử A

  b, tìm công thức cấu tạo của A khi cho A tác dụng với HBR

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 3 năm

  Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH 3 CH2)3C-OH là

  A. 3-etylpent-2-en. B. 3-etylpent-3-en.

  C. 3-etylpent-1-en. D. 3,3- đimetylpent-1-en.

   

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  Cho hh X gồm ankan A va anken B qua 100g dd brom 16% thấy dd brom mất màu, khối lượng bình tăng 2.8g và có 3.36l khí thoát ra. Đốt cháy khí thu được 8.8g CO2 và 5.4g H2O.Tìm CTPT A,B

  Giúp mình với mọi người ơi.Thanks mn!

  31/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 3 năm

  một ancol đơn chức a tác dụng với hbr cho hợp chất B chứa C, H là 58,4%Br.nếu đun A với H2SO4 ở nhiệt độ 170độ C thì thu được 3 anken. xác định ctct của A, B và 3 anken

  31/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON