• Câu hỏi:

  Tính chất nào không phải là tính chất vật lí của anken

  • A. Tan trong dầu mỡ 
  • B. Nhẹ hơn nước
  • C. Chất không màu
  • D. Tan trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC