ON
YOMEDIA
VIDEO

Dãy chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

A.(NH4)2CO3,CO2,CH4,C2H6B.C2H4,CH4,C2H6O,C3H9NC.CO2,K2CO3,NaHCO3,C2H5ClD.NH4HCO3,CH3OH,CH4,CCl4

Câu 2. Khi phân tích một hợp chất hữu cơ (X) có thành phần như sau: %C = 52,17%;              %H = 13,04% và %O = 34,78%. Công thức phân tử của (X) là (biết công thức nguyên trùng công thức phân tử):

A. C2H6O               B. C3H8O

C. CH4O                 D. C4H10O

Hừm... các cậu nhớ giải thích nah! Cảm ơn :))

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1