AMBIENT

Bài tập 4 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 4 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Tính chất khác nhau giữa axit flohidric và axít clohiđric:

- Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với SiO2.

- Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với SiO2:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>