YOMEDIA

Bài tập 2 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 2 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình phản ứng chứng minh:

Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot:

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA