ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 4 Bảo vệ hòa bình

Bài tập trắc nghiệm GDCD 9 Bài 4 về Bảo vệ hòa bình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
  • B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
  • C.  Sống khép mình mới tránh được xung đột.
  • D.  Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.
  • A. Bồ câu
  • B. Hải âu
  • C. Bồ nông 
  • D. Đại bàng
   
   
  • A. Những nhà lãnh đạo của các quốc gia. 
  • B. Các quốc gia đang xảy ra chiến tranh
  • C. Tất cả các quốc gia, các dân tộc và toàn nhân loại    
  • D.  Các nước lớn trên thế giới.
  • A. Thái bố trí thời gian hợp lí để vừa học bài tốt vừa giúp đỡ cha mẹ việc nhà.
  • B. Anh Thanh tìm tòi cải tiến làn điệu dân ca của dân tộc mình để hấp dẫn người nghe hơn.
  • C. Anh Thanh tìm tòi cải tiến làn điệu dân ca của dân tộc mình để hấp dẫn người nghe hơn.
  • D. Hằng luôn luôn tôn trọng bạn bè, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người.
  • A. Đem lại cuộc sồng bình yên, tự do.
  • B. Đời sống ấm no, hạnh phúc
  • C. Khát vọng của nhân loại.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Những nước có nền kinh tế
  • B. Những cường quốc về quân sự
  • C. Những tổ chức quân sự trên thế giới.
  • D. Toàn nhân loại.
  • A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn.
  • B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
  • C. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.
  • D. Thực hiện xâm lược nước khác
  • A. Ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hoà bình.
  • B. Thể hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mối quan hệ giao tiếp hàng ngày.
  • C. Chống các cuộc biểu tình phản động
  • D. A, B, C đúng
  • A. Đoàn kết các dân tộc.
  • B. Lắng nghe, tôn trọng kiến người khác.
  • C. Biểu tình chống chiến tranh
  • D. A, B, C đúng
  • A. Chiến tranh chống xâm lược
  • B. Bảo vệ độc lập tự do
  • C. A, B đúng
  • D. Bảo vệ hòa bình bằng mọi cách
 

 

YOMEDIA
1=>1