ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 29 SGK GDCD 9

Giải bài 6 tr 29 sách GK GDCD LỚP 9

Hãy nêu một khó khăn mà em đã gặp phải trong học tập hoặc trong cuộc sống và tự xây dựng kế hoạch để khắc phục khó khăn đó. (Khó khăn gì? Em cần đến sự giúp đỡ của những ai? Giúp đỡ những gi? Dự kiến thời gian để khắc phục xong khó khăn đó...).

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Khó khăn em có thể gặp phải: Học kém một môn nào đó. Chẳng hạn: Tiếng Anh, hay Toán, Lý... em phải có kế hoạch học tập hợp lí, cần cù, chịu khó, đầu tư thời gian cho những môn học mình còn yếu; hoặc em có tật nói ngọng, nói lắp thì em phải chịu khó luyện nói để khắc phục những khiếm khuyết của mình; hoặc gia đình nghèo, khó khăn về kinh tế thì em sắp xếp thời gian học tập và giúp đỡ gia đình một cách hợp lí.

 

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 29 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1