YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 33 SGK GDCD 9

Giải bài 1 tr 33 sách GK GDCD LỚP 9

Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Vì sao?

a) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn Lịch sử, Minh thường đem bài tập của môn khác ra làm 

b) Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kĩ đề bài, Nam đã vội làm ngay 

c) Hà thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập một cách hợp lí, vì vậy đã đạt được kết quả cao trong học tập 

d) Anh Phong cho rằng, để nâng cao hiệu quả sản xuất thì cần phải,tăng nhanh số lượng sản phẩm trong một đơn vị thời gian

đ) Chị Thuỷ thường tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn nhất

e) Anh Tân bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả xuất sắc.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Hành vi (c), (e), (đ) thể hiện sự làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bởi vì Hà, chị Thuỷ và anh Tân đã biết sắp xếp thời gian hợp lí để hoàn thành tốt công việc với kết quả cao nhất.
  • Hành vi (a), (b), (d) không thể hiện sự làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF