YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 16 SGK GDCD 9

Giải bài 1 tr 16 sách GK GDCD LỚP 9

Em hãy cho biết, những hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?

a) Biết lắng nghe người khác

b) Biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác

c) Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân 

d) Học hỏi những điều hay của người khác 

đ) Bắt mọi người phải phục tùng mọi ý muốn của mình 

e) Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác

g) Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

h) Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế

i) Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những hành vi biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày.

a) Biết lắng nghe người khác

b) Biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác

d) Học hỏi những điều hay của người khác 

e) Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác

h) Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế

i) Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 16 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON