GDCD 8 Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Cha ông ta có câu: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Chúng ta luôn phải bảo vệ ý kiến đúng và tôn trọng ý kiến đó, không nên nghe theo những điều sai trái. Vậy tôn trọng lẽ phải là gì? Vì sao chúng ta phải tôn trọng lẽ phải? Mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu bài "Tôn trọng lẽ phải."

Tóm tắt bài

Đặt vấn đề

 • Nguyễn Quang Bích là một người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý, lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.
 • Nếu thấy ý kiến đó đúng thì ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, hợp lý.
 • Em phải thể hiện thái độ không đồng tình. Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy.

1. Khái niệm

 • Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
 • Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
 • Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách cư xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

2. Ý nghĩa

 • Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.
 • Làm lành các mối quan hệ trong xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
 • Tôn trọng lẽ phải: 
  • Chấp hành qui định nơi mình đang sống, làm việc.
  • Phê phán những việc làm sai trái
  • Lắng nghe ý kiến của người khác, phân tích đúng hợp lí
  • Tôn trọng các quy định của trường lớp
 • Không rôn trọng lẽ phải: 
  • Làm trái với quy định của pháp luật nhà nước
  • Không thực hiện đúng nội quy của trường, lớp nơi sống và nơi làm việc
  • Thích việc gì thì làm
  • Không đưa ra chính kiến của mình và không tự quyết định được
  • Không muốn mất lòng ai, gió chiều nào xoay chiều đó.

3. Cách rèn luyện

 • Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
 • Biết lắng nghe ý kiến của người khác và tự sửa lỗi của mình.
 • Biết thực hiện tốt các nội quy quy định nơi ở, học và làm việc.
 • Sẵn sàng có ý kiến chỉnh sửa lỗi sai của người khác 1 cách tế nhị

Lời kết

Qua bài này các em phải nắm được tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ, tuân theo và… không làm những điều sai trái. Tôn trọng lẽ phải ông nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực. Để từ đó các em tự điều chỉnh hành vi của mình một cách hợp lí trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 8 Bài 1 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 1 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học sau: Bài 2: Liêm khiết

Được đề xuất cho bạn