ADMICRO

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 1 Tôn trọng lẽ phải

Bài tập trắc nghiệm GDCD 8 Bài 1 về Tôn trọng lẽ phải online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
  • B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
  • C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
  • D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.
  • A. Chấp hành tốt nội qui của nhà trường
  • B. Thực hiện tốt những qui định của pháp luật 
  • C.  Chỉ làm những việc mình thích, không phê phán những việc làm sai trái
  • D. Lắng nghe ý kiến của người khác, tranh luận để tìm ra chân lý
  • A. Liêm khiết
  • B. Tôn trọng lẽ phải
  • C. Tôn trọng pháp luật
  • D. Giữ chữ tín
  • A.

   Lắng nghe ý kiến của người khác, phân tích đúng hợp lí

  • B.

   Tôn trọng các quy định của trường lớp

  • C.

   Chấp hành qui định nơi mình đang sống, làm việc.

  • D.

   Làm trái với quy định của pháp luật nhà nước

  • A. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn
  • B. Biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.
  • C.

   Làm lành các mối quan hệ trong xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển

  • D. Tất cả các đáp án trên
  • A.  Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực
  • B. Không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
  • C. Có cách cư xử phù hợp
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
  • A. Lắng nghe ý kiến của người khác
  • B. Bảo vệ ý kiến của mình vì nghĩ nó đúng
  • C. Không chịu sửa lỗi
  • D. Ai nói gò cũng thấy có lý
  • A. Là những điều được coi là đúng đắn 
  • B. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội 
  • C. Là những điều được coi là phù hợp
  • D. Là những lợi ích chung của xã hội

    
  • A.  Mọi người có cách ứng xử tốt đẹp.phù hợp        
  • B. Làm lành mạnh các mối quan hệ 
  • C.  Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển 
  • D. Cả A, B, C đúng
  • A. Luôn tham gia đúng giờ
  • B. Bị bạn bè lôi kéo 
  • C. Lo lắng đến công việc được phân công 
  • D. Tham gia vì thấy có lợi ích cho bản thân mình
 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON