GDCD 8 Bài 4: Giữ chữ tín

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học này sẽ giúp các em hiểu được giữ chữ tín là gì? Tại sao phải giữ chữ tín? Tác dụng của nó. Để từ đó sẽ hình thành một đức tính đẹp cho các em. Góp phần giúp các em trở thành một con người tốt cho xã hội. 

Tóm tắt bài

1. Khái niệm

 • Là coi trọng lòng tin của mọi người với mình.
 • Là biết trọng lời hứa với người khác
 • Là biết tin tưởng người khác

2. Ý nghĩa

 • Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy tiền nhiệm của người khác đối với mình đoàn kết dễ dàng hợp tác.
 • Tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người.
 • Tạo sự đoàn kết, tin cậy, tín nhiệm để dễ dàng hợp tác hơn trong công việc.
 • Những công việc được diễn biến suôn sẻ hơn.
 • Là tài sản vô giá trong sự hợp tác giữa các công ty.

Làm thế nào để giữ chữ tín?

 • Làm tốt chức trách, nhiệm vụ
 • Giữ đúng lời hứa với mọi người
 • Những người lãnh đạo cần làm tấm gương.

Chúng ta có nên đặt tin tưởng hoàn toàn vào chữ tín của một người hay không?

 • Khi một người mà ta đã đặt quá nhiều niềm tin vào chữ tín của họ
 • Họ không nhận ra cái sai của mình, mà vẫn tiếp tục đánh mất sự tin tưởng, chữ tín mà chúng ta giành cho họ.

 → Ta nên xem xét họ có xứng đáng với chữ tín của ta không

Một số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về giữ chữ tín.

1. "Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.

2. “Nhất độ bất tín, vạn độ bất tin”

3. “Hứa hươu, hứa vượn”

4. “Mua danh ba vạn

    Bán danh ba đồng”

5. Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê

Lời kết

Qua bài học này các em phải nắm được khái niệm của việc giữ chữ tín. Ý nghĩa của giữ chữ tín. Để từ đó các em sẽ hình thành cách sống tốt đẹp của mình. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 8 Bài 4 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 4 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài tiếp theo: Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Được đề xuất cho bạn