YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 108 SGK GDCD 12

Giải bài 14 tr 108 sách GK GDCD LỚP 12

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:

STT

                       Lĩnh vực

Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

 

2

Luật Giáo dục

 

 

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

 

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

 

5

Luật Doanh nghiệp

 

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

 

7

Luật Đầu tư

 

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

 

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

 

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 14

STT

                       Lĩnh vực

Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

X

2

Luật Giáo dục

 

X

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

X

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

X

5

Luật Doanh nghiệp

X

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

X

7

Luật Đầu tư

X

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

X

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

X

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

X

 

 

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 108 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON