YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.

- Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.

- Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON