ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyên tắc: Tự nguyên, tôn trọng chủ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1