Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 17 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Từ năm 1999, thành viên ASEAN là bao nhiêu

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 11
  • D. 12
 • Câu 2:

  Năm nước đầu tiên tham gia ASEAN là

  • A. Thái Lan, Việt Nam, Xingapo, Malaisia, Inđonexia
  • B. Thái Lan, Xingapo, Malaisia, Inđonexia, Philippin
  • C. Thái Lan, Xingapo, Malaisia, Inđonexia, Mianma
  • D. Xingapo, Malaisia, Inđonexia, Mianma, Miến Điện
 • Câu 3:

  Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào>

  • A. 1995
  • B. 1997
  • C. 1987
  • D. 1985
 • Câu 4:

  Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam ra thị trường ASEAN 

  • A. Cao su
  • B. Lúa gạo
  • C. Cafe
  • D. Chè
 • Câu 5:

  ASEAN được thành lập vào năm: 

  • A. 1965
  • B. 1966
  • C. 1967
  • D. 1968
 • Câu 6:

  Nước nào không phải là nước tham gia sáng lập ASEAN

  • A. Brunay
  • B. Thái Lan
  • C. Malaisia
  • D. Philippin
 • Câu 7:

  Năm 1984 nước nào gia nhập ASEAN

  • A. Lào
  • B. Brunay
  • C. Campuchia
  • D. Mianma
 • Câu 8:

  Năm 1997 nước tham gia ASEAN là

  • A. Mianma, Lào
  • B. Philippin, Lào
  • C. Việt Nam, Lào
  • D. Campuchia, Đôngtimo

Được đề xuất cho bạn