ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 48 Thiên nhiên châu Đại Dương

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2
  • A. 5.5 triệu km2 
  • B. 8.5 triệu km2 
  • C. 9.5 triệu km2 
  • D. 7.5 triệu km2 
   
   
  • A. Hoang mạc
  • B. Đồng bằng phù sa
  • C. Núi 
  • D. sơn nguyên
  • A. Khô hạn
  • B. Mát mẻ
  • C. Điều hòa, mưa nhiều
  • D. Nóng ẩm
  • A.  Có đường chí tuyến Nam đi qua
  • B. Phía đông là hệ thống núi cao ngăn ảnh hưởng của biển
  • C. Phía tây có dòng biển lạnh
  • D. A, B, C đúng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1