YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 99 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 99 sách GK Địa lớp 7

Quan sát các hình 31.1 và 29.1, cho biết:

- Tên một số cảng lớn ở châu Phi.

- Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ờ châu Phi. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Các cảng lớn của châu Phi là An-giê, Ca-xa-blan-ca, A-bit-gian, Đa-ca, Kêp-tao, Đuốc-ban, Mon-ba-xa.
  • Châu Phi có 22 đô thị trên 1 triệu dân và 2 đô thị trên 5 triệu dân là Cai-rô và La-gốt.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 99 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON