ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 87 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 87 sách BT Địa lớp 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001):

Giải sách bài tập Địa Lí 7 | Giải sbt Địa Lí 7

Em hãy:

a) Tính sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của ba nước và ghi vào cột 4 ở bảng trên.

b) Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực có hạt/người của ba nước.

c) Từ biểu đồ trên, em rút ra nhận xét gì? 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 7 | Giải sbt Địa Lí 7

b) Biểu đồ thể hiện bình quân lương thực có hạt/người của ba nước năm 2001

Giải sách bài tập Địa Lí 7 | Giải sbt Địa Lí 7

c)

 • Nhìn chung, các nước Bắc Mĩ có bình quân lương thực khá cao, Ca na da có bình quân lương thực/người cao nhất. Hoa Kì có bình quân lương thực/người cao thứ 2, và thấp nhất là Mê hi cô.
 • Sản lượng lương thực của Ca na da thấp hơn Hoa Kì, nhưng dân số của Ca na da ít hơn nên có bình quân lương thực/người cao hơn.
 • Mê hi cô có sản lượng lượng lương thực thấp và dân số đông nên bình quân lương thực/người thấp.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 87 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)