ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 42 SBT Địa lí 7

Giải bài 1 tr 42 sách BT Địa lớp 7

Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây:

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... 0C (tháng ...).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... 0C (tháng ...).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... ( nóng, ôn hòa hay thuộc đới khí hậu nào đã học).

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... 0C (tháng ...).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... 0C (tháng ...).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... 0C (tháng ...).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... 0C (tháng ...).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 10 0C (tháng 7).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -30 0C (tháng 1).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 40 mm (tháng 7).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 1).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa ít, mưa nhiều vào mùa đông.

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới lục địa

b) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ B

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 25 0C (tháng 7).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 10 0C (tháng 12).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 120 mm (tháng 12).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 7).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa ít, mưa nhiều vào mùa thu đông.

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu địa trung hải.

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

 • Về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 15 0C (tháng 7).
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 5 0C (tháng 1).
  • Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.
 • Về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 175 mm (tháng 1).
  • Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 75 mm (tháng 5).
  • Như vậy, ở đây lượng mưa nhiều, mưa nhiều vào mùa đông.

⇒ Kết luận: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới hải dương.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 42 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)