YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 37 SBT Địa lí 6

Giải bài 3 tr 37 sách BT Địa lớp 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất.

a) Đúng

b) Sai 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất - Sai.

⇒ Đáp án: Sai

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 37 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON