YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 5 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai:

Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như các lục địa hay các đảo:

☐ Đúng.                            ☐ Sai. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như các lục địa hay các đảo:

☐ Đúng.                             ☒ Sai.

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON