YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 37 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 37 sách BT Địa lớp 6

Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

a) Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu – Á ở phía Tây?

b) Về phía Nam, địa máng Âu – Á xô vào những địa mảng nào?

c) Về phía Đông, địa mảng Âu – Á xô vào những địa mảng nào? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) Địa mảng Bắc Mĩ.

b) Về phía Nam, địa mảng Âu – Á xô vào địa mảng Phi, địa mảng Ấn Độ và một địa mảng nhỏ.

c) Về phía Đông, địa mảng Âu – Á xô vào địa mảng Thái Bình Dương và một địa mảng nhỏ.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 37 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON