YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 30 SGK Địa lý 6

Giải bài 3 tr 30 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào bảng sau đây, hãy nêu hiện tượng số ngày có ngày dài suốt 24 giờ ở các vĩ độ sau:

Vĩ độ 66033' 700B 750B 800B 850B 900B
Số ngày có ngày dài suốt 24 giờ 1 65 103 134 161 186
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào bảng ở trang 30, các em thấy:

  • Hiện tượng số ngày có ngày dài suốt 24 giờ tăng lên từ vĩ độ 66°33’B tới 90°B.
  • Sự khác nhau về số ngày này là rất lớn: Từ 1 ngày ở vĩ độ 66°33’B tới 186 ngày ở 90°B.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 30 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON