YOMEDIA

Hỏi đáp về Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng - Địa lý 12

Sau khi học xong bài Địa lý 12 Bài 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 

YOMEDIA