ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Hãy nêu những biểu hiện chính của toàn cầu hóa kinh tế vào sơ đồ dưới đây:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1