YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 16 sách GK Địa lớp 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Sự bùng nổ dân số thế giới chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển:
    • Các nước đang phát triển chiếm 80% dân số thế giới
    • Chiếm 95% số dân gia tăng hằng năm của thế giới.
  • Sự già hóa dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển:
    • Trong cơ cấu dân số các nước này: tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp và tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
    • Tuổi thọ trung bình của người dân các nước này cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới (76 tuổi)

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON