ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 29 SBT Địa lí 10

Bài tập 8 trang 29 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.

Đúng.                      Sai.

b) Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình: bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

Đúng.                      Sai.

c) Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.

Đúng.                     Sai.

d) Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Đúng.                      Sai. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

- Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.

Chọn: Sai.

- Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình : bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

Chọn:  Đúng.

- Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.

Chọn: Đúng.                          

- Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Chọn: Sai. 

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 29 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1