YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 65 SGK Địa lý 10

Giải bài 3 tr 65 sách GK Địa lớp 10

Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Đá mẹ: là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, do đó quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới và ảnh hưởng đến nhiều tính chất của đất.

Khí hậu: nhiệt và ẩm là các yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất.

Sinh vật: đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất.

Địa hình:

  • Ở vùng núi cao, do nhiệt độ thấp nên quá trình phá huỷ đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu. Địa hình dốc làm cho đất dễ bị xói mòn, tầng đất thường mỏng. Nơi bằng phẳng, quá trình bồi tụ ưu thế nên tầng đất thường dày giàu chất dinh dưỡng hơn.
  • Địa hình ảnh hưởng tới khí hậu, từ đó tạo ra các vành đai đất khác nhau theo độ cao.

Thời gian: Đá gốc biến thành đất cần phải có thời gian. Thời gian kể từ khi một loại đất được hình thành tới nay được gọi là tuổi đất.

Con người: hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất, làm tăng hoặc giảm độ phì của đất.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 65 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON