ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá.
  • B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
  • C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
  • D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp.
  • A. Cày bừa
  • B. Làm cỏ
  • C. Bón phân 
  • D. Gieo hạt
   
   
  • A. Thối mòn.
  • B. Vận chuyển.
  • C. Bồi tụ. 
  • D. Bóc mòn.
  • A. Tầng đất mỏng hơn và cũng ít chất dinh dưỡng hơn.
  • B. Tầng đất mỏng hơn nhưng giàu chất dinh dưỡng hơn.
  • C. Tầng đất dày hơn nhưng nghèo chất dinh dưỡng hơn. 
  • D. Tầng đất dày hơn và cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn.
  • A. Quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.
  • B. Quá trình phá hủy đá xảy ra nhanh, lớp đất phủ dày.
  • C. Quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp đất phủ lên bề mặt. 
  • D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên bề mặt rất dày.
  • A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.
  • B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.
  • C. Bám vào các khe nứt của đá, làm phá hủy đá. 
  • D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp phần làm biến đổi tính chất của đất.
  • A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.
  • B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.
  • C. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất. 
  • D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.
  • A. Độ tơi xốp của đất.
  • B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.
  • C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.  
  • D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.
  • A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.
  • B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.
  • C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển. 
  • D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.
  • A. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật.
  • B. Độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật có thể sinh trưởng và phát triển.
  • C. Lượng chất hữu cơ trong đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật. 
  • D. Lượng chất vi sinh trong đất.
 

 

YOMEDIA
1=>1