Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Thổ nhưỡng là?

  • A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá.
  • B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
  • C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
  • D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp.
 • Câu 2:

  Độ phì của đất là?

  • A. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật
  • B. Độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật có thể sinh trưởng và phát triển.
  • C. Lượng chất hữu cơ trong đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật.
  • D. Lượng chất vi sinh trong đất.
 • Câu 3:

  Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới?

  • A. Độ tơi xốp của đất.
  • B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.
  • C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.
  • D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.
 • Câu 4:

  Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là?

  • A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.
  • B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.
  • C. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.
  • D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.
 • Câu 5:

  Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò?

  • A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.
  • B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.
  • C. Bám vào các khe nứt của đá, làm phá hủy đá.
  • D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp phần làm biến đổi tính chất của đất.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn