Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá.
  • B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
  • C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
  • D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp.
  • A. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật
  • B. Độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật có thể sinh trưởng và phát triển.
  • C. Lượng chất hữu cơ trong đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật.
  • D. Lượng chất vi sinh trong đất.
  • A. Độ tơi xốp của đất.
  • B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.
  • C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.
  • D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.
  • A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.
  • B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.
  • C. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.
  • D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.
  • A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.
  • B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.
  • C. Bám vào các khe nứt của đá, làm phá hủy đá.
  • D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp phần làm biến đổi tính chất của đất.