ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 86 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 86 sách GK Địa lớp 10

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Gia tăng dân số tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.
  • Gia tăng cơ học gồm hai bộ phận: xuất cư (những người rời khỏi nơi cư trú) và nhập cư (những người đến di cư trú mới). Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học.
  • Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 86 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON