ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 120 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 120 sách GK Địa lớp 10

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Đặc điểm sản xuất công nghiệp:

  • Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động là môi trường tự nhiên để tạo ra nguyên liệu và giai đoạn chế biến nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.
  • Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ.
  • Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

  • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
  • Đối tượng của sân xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.
  • Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ.
  • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
  • Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 120 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON