YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 120 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 120 sách GK Địa lớp 10

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Tất cả các thiết bị máy móc trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ, xây dựng, cho bản thân công nghiệp), các công cụ và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình,... đều do ngành công nghiệp cung cấp.
  • Công nghiệp góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở trên thế giới, và nhất là ở Việt Nam thường cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung, như thời kì 2000 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới (GDP) là 3,3%/năm, riêng công nghiệp đạt 3,6%/năm, còn ở Việt Nam tương ứng là 7,0%/năm và 12,4%/năm.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 120 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON