YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 132 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 132 sách GK Địa lớp 10

Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức lãnh thổ công nghiệp?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Điểm công nghiệp:

 • Đồng nhất với một điểm dân cư.
 • Gồm một đến hai xí nghiệp năm gần nguồn nguyên - nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.
 • Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

Khu công nghiệp tập trung:

 • Khu vực có ranh giới rõ ràng (vài trăm ha), có vị trí thuận lợi (gần cảng biển, quốc lộ lớn. gần sân hay).
 • Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao.
 • Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu.
 • Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ ượ sản xuất công nghiệp.

Trung tâm công nghiệp:

 • Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.
 • Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
 • Có các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân).
 • Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

Vùng công nghiệp:

 • Vùng lãnh thổ rộng lớn.
 • Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung lâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.
 • Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.
 • Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 132 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF