Địa lý 10 Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Để giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo, Hoc247 xin giới thiệu tới các em bài học sau: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thông qua bài học, học sinh sẽ phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Cụ thể phương pháp kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ-biểu đồ. Ngoài ra còn có kĩ năng nhận biết được một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlát.

Tóm tắt lý thuyết

 • Các kí hiệu biểu hiện trên bản đồ chính là ngôn ngữ của bản đồ.
  • Từng kí hiệu được thể hiện ở mỗi bản đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và mức độ tỉ lệ mà bản đồ cho phép.

1. Phương pháp kí hiệu

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện các đtượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hoà Bình được đặt trên sông Đà…)

b. Các dạng kí hiệu

Các dạng kí hiệu

(Các dạng kí hiệu)

 • Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.
 • Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.
 • Kí hiệu tượng hình: Rừng nhiệt đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bãi cá , nhà máy.

c. Khả năng biểu hiện

 • Tên và vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.
 • Cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b. Khả năng biểu hiện

 • Hướng di chuyển của đối tượng.
 • Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm.

b. Khả năng biểu hiện

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

Sự phân bố dân cư

(Sự phân bố dân cư)

4. Phương pháp khoanh vùng

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện đối tượng không phân bố trên một vùng khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định.

​b. Khả năng biểu hiện

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

Phương pháp khoanh vùng

(Phương pháp khoanh vùng)

5. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b. Khả năng biểu hiện

 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng

(Phương pháp bản đồ - biểu đồ)

Tổng kết bài học
 

Phương pháp biểu hiện

Đối tượng biểu hiện

Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. 
 • Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
 •  Vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng
 • Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

 • Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
 • Hướng di chuyển của đối tượng.
 • Khối lượng của đối tượng di chuyển.
 • Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân

chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm các kiến thức cơ bản: Phương pháp kí hiệu, Phương pháp kí hiệu đường chuyển động, Phương pháp chấm điểm, Phương pháp bản đồ – biểu đồ của bài để làm tiền đề của kiến thức nền cơ bản chuẩn bị cho các bài học sau và giúp các em hiểu hơn về địa lý không chỉ nơi em sinh sống mà còn cả đât nước Việt Nam và toàn thế giới.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 10 Bài 2​ ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 2​ có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tìm hiểu bài học sau: Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn