Đề kiểm tra học kì I môn Công Nghệ 8 có đáp án năm 2017-2018

90 phút 30 câu 147 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):