Đề kiểm tra học kì I môn Công Nghệ 8 có đáp án năm 2017-2018

Thời gian làm bài: 0 phút Số lượng câu hỏi: 30 câu Số lần thi: 32
0 phút 30 câu

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):