AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bản vẽ nhà, kí hiệu sau dùng để biểu diễn

   

  • A. Cầu thang máy
  • B. Cầu thang trên mặt bằng      
  • C. Cầu thang trên mặt cắt
  • D. Cầu thang trên mặt đứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>