YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trước khi sửa chữa hoặc kiểm tra mạng điện trong nhà, ta phải:

  • A. Rút phích cắm điện
  • B.  Rút nắp cầu chì
  • C. Cắt cầu dao tổng
  • D.  Rút phích căm, rút nắp cầu chì, cắt cầu dao tổng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA