AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở ....... (khi ta giả sử cắt vật thể)

  • A. Phía trước mặt phẳng cắt
  • B. Phía sau mặt phẳng cắt
  • C. Phía bên trái mặt phẳng cắt
  • D. Phía bên phải mặt phẳng cắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>