• Câu hỏi:

  Người ta sử dụng phép chiếu nào để vẽ các hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng chiếu

   

  • A. Phép chiếu xuyên tâm
  • B. Phép chiếu vuông góc
  • C.  Phép chiếu song song
  • D.  Phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC