AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là

   

  • A. mặt bằng        
  • B. mặt đứng       
  • C. mặt cắt  
  • D. mặt bên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>