• Câu hỏi:

  Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu

  • A. Song song với nhau
  • B. vuông góc với nhau
  • C. Vuông góc với mặt phẳng chiếu
  • D. Đồng qui tại một điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC