• Câu hỏi:

  Hình nào sau đây thuộc khối đa diện

  • A. Hình trụ 
  • B. Hình lăng trụ đều
  • C. Hình nón
  • D. Hình cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC