YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình nào sau đây thuộc khối đa diện

  • A. Hình trụ 
  • B. Hình lăng trụ đều
  • C. Hình nón
  • D. Hình cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA