ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 Thực hành chiết cành

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 về Thực hành chiết cành online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Chọn cành chiết → Cắt cành chiết→ Khoanh vỏ → Trộn hỗn hợp bó bầu → Bó bầu 
  • B. Chọn cành chiết → Cắt cành chiết→ Trộn hỗn hợp bó bầu→ Khoanh vỏ  → Bó bầu 
  • C. Chọn cành chiết → Khoanh vỏ → Trộn hỗn hợp bó bầu → Bó bầu → Cắt cành chiết
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. 1/3 đất với 2/3 mùn
  • B. 2/3 đất với 1/3 mùn
  • C. 2/3 đất với 1/3 chất kích thích
  • D. 3/4 đất với 1/4 mùn
  • A. Cho thêm đất hoặc cho thêm nước
  • B. Làm lại
  • C. Tất cả đều đúng
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Cành chiết quá to hoặc quá nhỏ 
  • B. Cành chiết bị sâu bệnh
  • C. Hỗn hợp bó bầu quá nhỏ hoặc quá khô
  • D. Tất cả đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1