YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trộn hỗn hợp bó bầu theo tỉ lệ nào ? 

  • A. 1/3 đất với 2/3 mùn
  • B. 2/3 đất với 1/3 mùn
  • C. 2/3 đất với 1/3 chất kích thích
  • D. 3/4 đất với 1/4 mùn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Trộn 2/3 đất với 1/3 mùn, bèo tây, chất kích thích ra rễ
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON